+32 14 65 53 30
Toekomststraat 1 - 2381 Weelde

Meer informatie over ontkistingsmiddelen

Op zoek naar specifieke info over ontkistingsmiddelen?

Matrix van VRC ontkistingmiddelen

Wat zijn ontkistingsmiddelen?

Ontkistingsmiddelen of losmiddelen zorgen er voor dat een betonproduct uit een mal of vorm kan worden gehaald. Ontkistingsmiddelen worden onder andere toegepast op bouwwerven, in de prefabindustrie, voor de productie van dakpannen en vezelcementproducten. Ontkistingsmiddelen worden eveneens ingezet als bescherming tegen vervuiling van betonmachines, asfaltinstallaties, betontransportsystemen, …

Hoe werken ontkistingsmiddelen?

Ontkistingsmiddelen kunnen een fysische werking hebben (waterafstotende film tussen mal en betonproduct) of een chemische werking (het loseffect wordt bekomen na een chemische reactie van het cement met bestanddelen in het ontkistingsmiddel). Vanzelfsprekend is een combinatie van beide ook mogelijk.

• Technische eisen van het ontkistingsmiddel worden bepaald door het gebruik:
- Uitharding beton in de vorm of onmiddellijke ontkisting
- Binnen of buiten toepassing
- Aard van de mallen: hout, metaal, aluminium, kunststof, …
- Type beton: vezelcement, aardvochtig beton, zelfverdichtend beton, …

Samenstelling van ontkistingsmiddelen!

De samenstelling van een ontkistingsmiddel is afhankelijk van de technische toepassing en de gestelde veiligheid- en milieu eisen.


• Wat betreft de veiligheid hanteren we drie belangrijke parameters:

- Brandveiligheid: Vlampunt is hiervoor bepalend. Indien een product een vlampunt heeft van 60°C betekent dit dat bij 60°C brandbare dampen vrijkomen. Een vlampunt hoger dan 100°C wordt algemeen beschouwd als veilig in gebruik.
- V.O.S. emissies (Vluchtige organisch componenten): Organische producten van minerale oorsprong,  met een vlampunt van meer dan 100°C worden, mits enkele uitzonderingen, als V.O.S. vrij beschouwd bij 25°C.
- Aromaatgehalte: Aromaten zijn schadelijk stoffen die kunnen voorkomen in minerale producten. Algemeen worden producten met een lager gehalte dan 2% aromaten als aromaat arm of aromaat vrij beschouwd.


• De milieuvriendelijkheid van een ontkistingsmiddel wordt bepaald aan de hand van:

- Biologische afbreekbaarheid: zowel plantaardige, dierlijke als minerale oliën kunnen afbreekbaar zijn. Het spreekt voor zich dat minerale oliën op dit vlak minder goed scoren dan plantaardige producten.
- Gehalte aan hernieuwbare grondstoffen

Link naar website Fipah