+32 14 65 53 30
Toekomststraat 1 - 2381 Weelde

Labo

Achter de schermen van ons labo

Van Raak Chemicals kan een constante kwaliteit en innovatie verzorgen door zijn investering in een eigen laboratorium.

Ons labo

Ons labo is uitgerust om analyses uit te voeren op AdBlue®, smeermiddelen en ontkistingsmiddelen en om nieuwe ontwikkelingen te kunnen garanderen. Verder heeft het moederbedrijf ook nog een labo om brandstoffen (zowel diesel als benzine) te analyseren.

 • AdBlue® moet steeds voldoen aan de ISO-22241 norm. Welke analyses hierbij horen kan u vinden in de onderstaande tabel. Elke batch AdBlue® wordt steeds gecontroleerd zoals voorgeschreven in de ISO-22241 norm, zodat de kwaliteit steeds gegarandeerd kan worden. Deze analyses kan u vinden in onderstaande tabel.
 • Smeermiddelen verliezen hun smerend vermogen, kunnen oxideren, verzuren, kunnen slijtagemetalen bevatten, ... Goede monitoring kan de levensduur van uw smeermiddel optimaliseren en kan schade aan installaties voorkomen. De mogelijke analyses kan u ook terugvinden in onderstaande tabel.
 • Ontkistingsmiddelen zijn zeer klantspecifieke producten. De samenstelling van het beton, de gebruikte mallen of bekistingen en de omgevingstemperaturen hebben een zeer grote invloed op de werking van het ontkistingsmiddel. Daarvoor worden producten vaak in samenspraak met de klant ontwikkeld. Labo-ondersteuning is hierbij onontbeerlijk.


Het Van Raak Chemicals Labo:
Viscositeitsmeting met waterbad (Brookfield) / Bacteriële contaminatietesten (ATP + dip slides) / Refractometing / ICP (waterig + organisch) / UV-meting / FTIR analyse / Centrifugatie / Densiteitsmeting / Titratie (Karl-Fischer / TAN-TBN) / Total Organic Carbon analyse + Total Nitrogen unit / pH
Het Van Raak Brandstoffenlabo:
Cold Filter Plugging Point / Vlampunt (Pensky Martens closed cup) / Vloeipunt / Stolpunt / Zwavelmeting / FAME-gehalte / Dampspanning / Coulometrische titratie / Bacteriële contaminatietesten (ATP + dip slides)

AdBlue® Analyses

 • Brekingsindex
  Wordt gemeten om het gehalte ureum te bepalen. De brekingsindex (bij 20°C) moet tussen de 1,3814 en de 1,3843 zijn.
 • Biureetgehalte
  Wordt gemeten met behulp van een UV analyser. Biureet is een bijproduct dat ontstaat bij het verhitten van ureum. De maximum limiet bij AdBlue® is 0,3% (m/m)
 • Gehalte Formaldehyde
  Wordt gemeten met behulp van een UV analyser. Het gehalte aan formaldehyde mag maximum 5 mg/kg bedragen.
 • Contaminatiemetalen
  Worden gemeten met behulp van Induced Coupled Plasma (ICP). Metalen met een limiet van 0,5 mg/kg zijn Aluminium, Calcium, IJzer, Kalium, Natrium, Magnesium. Metalen met een limiet van 0,2 mg/kg zijn Chroom, Koper, Nikkel en Zink.
 • Identiteit
  Via een Infrarood spectrum wordt de identiteit (en zuiverheid) van ureum bepaald. Het spectrum moet overeenkomen met een referentiespectrum.
 • Fosfaat
  Wordt gemeten met behulp van UV analyse. De maximaal toegestane hoeveelheid bedraagt 0,5 mg/kg.
 • Onoplosbare deeltjes
  Wordt bepaald met behulp van vacuumfiltratie door een filter van 0,8 µm. De maximale limiet bedraagt 20 mg/kg. Door uitgebreide filtratie zit Van Raak Chemicals steeds rond de 1 mg/kg.
 • Densiteit (20°C)
  De densiteit van AdBlue® moet tussen de 1087 en 1093 kg/m³ zijn.
 • Alkaliniteit
  De alkaliniteit wordt gemeten via een titratie en mag maximaal 0,2% (m/m) bedragen.

Smeermiddelen Analyse

 • Viscositeit
  Zowel dynamisch (Brookfield) als kinematische viscositeit.
 • TAN (Total Acid Number)
  Gemeten via titratie. Het zuurgetal geeft de verzuring van de olie weer.
 • TBN (Total Base Number)
  Gemeten via titratie. Het basegetal geeft weer hoe resistent de olie nog is tegen verzuring.
 • i-pH
  De initial pH wordt bepaald via titratie en wordt gezien als een bevestiging van de TAN waarde.
 • Oxidatie
  Gemeten met behulp van Infrarood.
 • Nitratie
  Gemeten met behulp van Infrarood.
 • Watergehalte
  Gemeten met behulp van Infrarood of Karl-Ficher titratie.
 • Verdunning door brandstof
  Gemeten met behulp van Infrarood.
 • Aanwezigheid van glycolen (koelvloeistof)
  Gemeten met behulp van Infrarood.
 • Meten van de additieven (metalen)
  Gemeten met Induced Coupled Plasma (ICP). Deze analyse omvat Boor, Barium, Calcium, Magnesium, Fosfor, Zink, Zwavel
 • Contaminatiemetalen
  Gemeten met Induced Coupled Plasma (ICP). Deze analyse omvat Kalium, Lithium, Natrium, Silicium
 • Slijtagemetalen
  Gemeten met Induced Coupled Plasma (ICP). Deze analyse omvat Aluminium, Chroom, IJzer, Lood, Molybdeen, Nikkel, Tin.