+32 14 65 53 30
Toekomststraat 1 - 2381 Weelde

AdBlue®

Wat is AdBlue®?

AdBlue® is de gedeponeerde handelsnaam voor een 32,5% oplossing van ureum in gedemineraliseerd water die voldoet aan de ISO 22241 norm. De oplossing wordt geïnjecteerd in de uitlaat van dieselmotoren om de schadelijk uitstoot van stikstofoxides te verminderen. AdBlue® wordt o.a. gebruikt in dieselmotoren van vrachtwagens, personenwagens, schepen, gasgeneratoren, landbouwvoertuigen, …

Meer over NOx reductie

Do's and Don'ts voor AdBlue Oplossingen met variabele ureumconcentratie Hoe neem ik een representatief AdBlue® monster?

Hoe werkt AdBlue®?

AdBlue® wordt geïnjecteerd in het uitlaatsysteem voor de katalysator. Door verhitting in de uitlaat breekt AdBlue® af tot ammoniak en koolstofdioxide. De stikstofoxides gaan in de katalysator reageren met het gevormde ammoniak waarbij water en onschadelijke stikstofmoleculen gevormd worden. Dit totaalproces wordt selectieve katalytische reductie (SCR) genoemd. Een correcte werking van het SCR systeem is enkel mogelijk door gebruik te maken van AdBlue® geproduceerd volgende de hoge eisen voorgeschreven in de ISO-22241 norm. Gebruik van minderwaardige kwaliteit kan leiden tot beschadiging van uw katalysator.

Certificering van AdBlue®

AdBlue® licenties worden toegekend door het VDA (Verband der Automobilindustrie), eigenaar van de merknaam AdBlue®. Het VDA voert audits uit bij de licentiehouders, zodat enkel een hoogkwalitatief product, dat voldoet aan de ISO 22241 standaard, op de markt kan komen. Via de audits wordt nagegaan of elke geproduceerde batch in het labo gecontroleerd werd volgens de door de VDA vooropgestelde testmethodes. Tevens wordt tijdens de audits nagegaan of het productiesysteem, de opslagtanks, de transportmiddelen en het labo voldoen aan de ISO 22241. VRC doorstond al meerdere malen de strenge controles van het VDA.

Productie en logistiek

VRC beschikt over een, pas vernieuwde, ruime opslagcapaciteit voor zowel ureum als AdBlue®. Het performante productiesysteem laat ons toe om dagelijks meer dan 200 ton AdBlue® te produceren.VRC levert AdBlue® in tankwagens die uitsluitend gebruikt worden voor AdBlue® transport. Op die manier wordt contaminatie vermeden. Verder wordt AdBlue® eveneens aangeboden in IBC’s, vaten en kleinverpakking.