NEDERLANDS

 

FRANCAIS

 

ENGLISH

 

DEUTSCH

 VAN RAAK CHEMICALS nv_

—producten—

 

U bent hier: home - producten - algemeen

 


PRODUCTEN

algemeen

natte ontkisting

droge ontkisting

dakpannenproduktie

beschermingsmiddel

multifunctionele

emulsies

 


Indeling volgens mens- en milieuvriendelijkheid

Uit respect voor mens en milieu, gebruikt VRC geen aromaathoudende grondstoffen zoals diesel, gasolie of kerosine en heeft elk product, met uitzondering van één type,  een minimum vlampunt van100°C.

VRC heeft een gamma producten ontwikkeld voor alle types van betonproducten. Voor elk van deze betonproduct types zijn er minimaal 3 varianten beschikbaar, ingedeeld op basis van hun mens- en milieuvriendelijkheid:
opsommingsteken

“Golden line” : bestaat uit producten dewelke volledig zijn samengesteld uit biologisch afbreekbare en herwinbare grondstoffen.

opsommingsteken

“Silver line” : dit zijn milieuvriendelijke, V.O.S. vrije producten met een vlampunt van minimaal 100°C. Zij bestaan uit mengsels van plantaardige en aromaatvrije minerale grondstoffen ( maximum aromaatgehalte van 50 mg/kg).

opsommingsteken

Standard line”: dit zijn milieuvriendelijke producten op basis van minerale en plantaardige grondstoffen, doch deze vallen onder de V.O.S. richtlijn en hebben minimaal een vlampunt van 100°C. (uitgezonderd de DA reeks).

Indeling volgens betontechnologische eigenschappen

opsommingsteken

ON reeks: ONmiddellijke of natte ontkisting  zoals roostervloeren, afsluitingen, ruwe welfsels...

opsommingsteken

AR reeks: ARchitectonisch beton of droge ontkisting  zoals wandplaten, vloerplaten, voorspanbetonelementen, balken en kolommen, klinkers, blokken, buizen ...

opsommingsteken

DA reeks: DAkpannen in klei of beton.

opsommingsteken

BE reeks: BEschermingsolie voor het inspuiten van kubels, betonmolens ...

opsommingsteken

MU reeks: MUltifunctionele ontkistingsmiddelen welke zowel geschikt zijn voor de productie van natte als droge ontkisting, gebruik in de prefab en op de werf.

opsommingsteken

EM reeks: EMulsies

Productgamma 

Naast onze standaard producten, worden er speciaal op maat gemaakte producten ontwikkeld. Aanpassingen zoals bijvoorbeeld “mist reduceerders” om verlies bij verneveling te voorkomen, of extra sterke anti-roest middelen, zijn steeds mogelijk voor gans het standaard gamma.

 

 

sitemap

UW PARTNER VOOR ONTKISTINGSMIDDELEN