NEDERLANDS

 

FRANCAIS

 

ENGLISH

 

DEUTSCH

 VAN RAAK CHEMICALS nv_

—milieu—

 

U bent hier: home - informatie - milieu

 


ONTKISTINGSMIDDEL

 definitie

 types

 gebruik

 milieu

 

 

 


Biologisch afbreekbaar – milieuvriendelijk

Een biologisch afbreekbaar product breekt af na verloop van tijd naar zijn natuurlijke basis. Er bestaan een aantal testmethodes om de biologische afbreekbaarheid te meten zoals de B.O.D. (biological oxygen demand), de C.O.D. (chemical oxygen demand), de CEC L 31-A-93  enz.

Een milieuvriendelijk product schaadt mens en milieu minder of niet. Dit kunnen moeilijk afbreekbare producten zijn die echter niet toxisch zijn of zich niet mengen met grondwater enz.

Let op: Biologisch afbreekbaar veilig

En klein voorbeeld ter verduidelijking :

Alcohol (ethanol) is goed afbreekbaar, kan van biologische herkomst zijn en is, zij het niet puur, drinkbaar. Toch kan alcohol voor een brandbaar mengsel zorgen daar het vlampunt lager is dan 80°C, denk maar aan geflambeerde gerechten.

Vroeger werd er vaak gebruik gemaakt van gasolie, kero en dergelijke voor de productie van ontkistingsolie. Nu worden milieuvriendelijke alternatieven gebruikt. Zij zijn eveneens van minerale oorsprong maar werden gezuiverd zodat een aantal schadelijke stoffen zoals aromaten niet meer of nauwelijks aanwezig zijn. Deze producten zijn zeker niet zo goed biologisch afbreekbaar als plantaardige oliën maar zijn anderzijds veel veiliger  voor de gebruiker dan de traditionele middelen.

V.O.S. (vluchtige organische stoffen) of V.O.C. (volitile organic compounds)

V.O.S. bevatten componenten welke sterk bijdragen aan de luchtverontreiniging. Zij komen vaak voor in ontkistingmiddelen. Voor ontkistingsoliën welke V.O.S. bevatten en niet voldoen aan de Europese richtlijn moet er volgens de wetgever een “solventenboekhouding” worden bijgehouden.

Zowel het “Silver line” als het “Golden line” ontkistingsoliegamma van Van Raak Chemicals zijn V.O.S. vrij en dus vrijgesteld voor het bijhouden van een solventenboekhouding.

 

 

 

 

 

 

 

sitemap

UW PARTNER VOOR ONTKISTINGSMIDDELEN