NEDERLANDS

 

FRANCAIS

 

ENGLISH

 

DEUTSCH

 VAN RAAK CHEMICALS nv_

—gebruik—

 

U bent hier: home - informatie - gebruik

 


ONTKISTINGSMIDDEL

 definitie

 types

 gebruik

 milieu

 

 


Het aanbrengen van ontkistingsmiddelen

Voor de goede werking van een ontkistingsmiddel is het van absoluut belang de juiste hoeveelheid aan te brengen. Vaak wordt er teveel gebruikt. Het aanbrengen van een goed chemisch reactief ontkistingsmiddel in een ulta dunne microfilm geeft U enkel maar voordelen zoals :

opsommingsteken

zuivere vormen

opsommingsteken

minimum aan luchtbellen

opsommingsteken

vlekvrije oppervlaktes

opsommingsteken

minimum stofvorming

opsommingsteken

kostenbesparing

opsommingsteken

minder milieubelastend

Om een dunne film aan te brengen is een spuittechniek in de praktijk het meest gebruikt. Van belang is uiteraard het gebruik van de juiste spuitinstallatie en de juiste spuitcondities.

Op de website van Spraying Systems kan je over dit onderwerp  zeer nuttige informatie vinden. ( www.spray.com)

Enkele nuttige tips kunnen U helpen.

opsommingsteken

Gebruik “flat spray tips” ; deze geven druppeltjes van de juiste afmeting. Het type 80050, 80067 en 8001 worden het vaakst gebruikt. “Hollow cone tip” geven druppels tot 40% groter, “Full cone tips” geven druppels van 100% groter dan de “Flat spray tips”, dit onafhankelijk van de vloeistof.

opsommingsteken

De identificatie van spray tips :  vbv 80067

opsommingsteken

De eerste twee cijfers geven de sproeihoek aan, hier dus 80°

opsommingsteken

De volgende cijfers geven de hoeveelheid water dat door de sproeier stroomt per minuut bij 20 bar druk, hier dus 0,67 liter per minuut.

opsommingsteken

Een praktische proef is nodig om de juiste sproeier en sproeidruk te bepalen, daar de viscositeit van de producten verschilt van de viscositeit van water.

Het testen van een ontkistingsmiddel

Bij de introductie van een nieuw en onbekend ontkistingsmiddel is het van belang een nauwkeurige procedure te volgen om “ongevallen” te voorkomen.

Een product dient tenminste 5 maal onder gelijke omstandigheden te worden getest, dus dezelfde mal en dezelfde hoeveelheden olie. Het is van belang dat het ontkistingsmiddel het oude product uit de poriën van het bekistingsmateriaal verdringt. Controleer na elke test de mallen op vervuiling, de gemakkelijkheid van ontkisten en het uitzicht van het beton. Vergelijk steeds met uw standaard productie om geen verkeerde conclusies te trekken.

Van Raak Chemicals heeft de nodige ervaring en uitrusting om U bij uw testen met raad en daad bij te staan. Hierdoor kan er sneller worden ingegrepen op het proces, en daar waar nodig worden bijgestuurd.

Beschermingsmaatregelen

Voor het gebruik van vernevelde ontkistingsmiddelen is het steeds aangewezen beschermende kledij te dragen zoals :

opsommingsteken

handschoenen

opsommingsteken

veiligheidsbril of spatscherm

opsommingsteken

 mondbescherming

Zorg ook steeds voor een goede verluchting. Indien U met een afzuiging werkt, de filters regelmatig zuiver maken.

Spuitnevel steeds verwijderd houden van ontstekingsbronnen en open vuur.

Voor specifieke maatregelen : zie veiligheidsbladen.

 

 

 

 

 

 

 

sitemap

UW PARTNER VOOR ONTKISTINGSMIDDELEN